Bijlokeweg

Een functioneel huis met 12 tuinen

2020-... | 96 > 162 < 500 (tuin) m2
Huidige fase: Schetsontwerp

Een smalle, langwerpige 3-gevel woning staat op een smal, langwerpig perceel met voor- en achtertuin. De compacte woning krijgt een kleine functionele uitbreiding, de aanwezige vierkante meters worden optimaal gebruikt.

De ruimte binnen is beperkt, maar de relatie tot de tuin mag groot zijn. Naast de bestaande voor-, achter- en moestuin wordt voor iedereen in het gezin meer ruimte in de tuin gezocht. Een ritme van betonnen spanten draagt de uitbreiding en geeft plek aan 12 verschillende tuinen. Plek voor de serre, de duiven, de moestuin, het terras met de kachel, de boomgaard, de vijver, de stilte, het familiefeest, het buurten aan de straat, de kruiden aan de keuken, het maanlicht en de boomhut.

22.06.2020
Fase: Schetsontwerp
22.06.2020
Fase: Schetsontwerp
Tuin1 Tuin2 Tuin3 Tuin4 Tuin5 2